Member Directory

Shandong > Computer/Technology/IT

SAP (China) Co., Ltd. Shandong Branch

  • Germany
  • Not specified
  • MNC

德铁信可是全球首屈一指的综合物流服务供应商之一,拥有密集的全球服务网络,我们在全球140多个国家共有95,000多名专业物流人员,竭力为各行业客户提供高效快捷的空运服务、海运服务、铁路及陆运运输服务、合约物流服务及供应链管理解决方案。

  • Germany
  • Not specified
  • MNC